Monday, 26 November 2007

Is St Athan Project affordable? South Wales Helicopter Fleet to be relocated to St Athan

Cynulliad Cenedlaethol Cymru The National Assembly for Wales

Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 13 Tachwedd 2007 Tuesday, 13 November 2007

The Record (PDF 477, kb). Pa drafodaethau mae Llywodraeth y Cynulliad yn eu cynnal gyda Llywodraeth San Steffan i sicrhau y cyflawnir Metrix 2 fel y gall safle Sain Tathan ddarparu'r academi hyfforddi Priorities in South Wales Central Q5 Andrew R.T. Davies: Will the First Minister make a statement on the Welsh Assembly Government's priorities in South Wales Central? We are pleased that it is getting off the ground, although there will obviously be an enormous amount of legal negotiations before construction starts, probably in about 15 months. We continue to be confident about the delivery of all the necessary infrastructure.

(Don't you need planning permission first? Don't you need to consult with local residents?)

Category: Business Date: 13/11/2007

Andrew R.T. Davies: I wish to draw your

attention to the Metrix development. At the time of its announcement, all partner
organisations were due a great deal of credit for delivering the Metrix 1 project. However,
there is great concern in my constituency about the status of the Metrix 2 project and
its financial affordability

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

The Record. The Record. Credwn ei bod yn anymarferol ailagor y gronfa datblygu swyddfeydd post nes y bydd yn glir sut y mae Swyddfa’r Post yn mynd i ddelio â phleon, fel yr un a wnaeth Christine Chapman yn gynharach dros Benderyn, sy’n dweud bod rhyw swyddfa bost neu’i gilydd yn achos arbennig oherwydd y bydd ei chau yn gadael cymuned wedi’i hynysu’n ormodol, am fod gormod o bellter i’r swyddfa bost nesaf, neu am ei bod mewn cymuned arbennig o anodd neu ddifreintiedig neu ar ben rhiw serth. Y Prif Weinidog: Ymysg ein blaenoriaethau mae rhoi cychwyn ar brosiect Metrix yn yr Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn yn Sain Tathan, sicrhau cwblhad trafodaethau llwyddiannus ar gam 2 yr ysbyty plant, agor y drydedd lôn ar yr M4 o Coryton i Gas-bach, a’r rhaglen welliannau sylweddol ar wasanaethau rheilffyrdd y Cymoedd. Equally, given the tightness of the budget, irrespective of Metrix 2 arriving, is the Welsh Assembly Government able to deliver the infrastructure improvements that such a large development will demand, and which will benefit the residents of the Vale of Glamorgan?

Andrew R.T. Davies: I seek a written statement from the Deputy First Minister and Minister for the Economy and Transport on the land bank that the Assembly Government intends to build around the St Athan development? Many are aware of the plans regarding the Matrix development, but there is also the Aerospace Wales park. I understand that there is now a proposal for the South Wales Police helicopter fleet to be relocated to the St Athan area. There is great concern regarding what the Assembly Government is to achieve in that area in addition to what is currently being proposed. I seek a written statement on the land bank and the timeframe for the proposals to be implemented

Category: Business Date: 20/11/2007


No comments: